text

Anne Ring Petersen - over grænsen mellem værket og verden, 2011

Mikkel Bogh - Faktiske billeder, 2005.